บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
กลอนกำลังใจ No.1
        บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ ข้อความให้กำลังใจคนที่คุณรักและปรารถนาดี บทความให้กำลังใจกลอนให้กำลังใจเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต มีทั้งรูปภาพและข้อความให้กำลังใจ ที่นี่
บทความให้กำลังใจ กำลังใจให้คุณ
      สรรพสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยงมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลา มีลาภเลื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์ โลกธรรมทั้ง 8 นี้ต่างก็หมุนเวียนเปลี่ยนไป โบราณจึงบอกว่า "เมื่อเจอเรื่องดีใจก็ให้ยิ้มเพียงมุมปากเดียว อย่าถึงกับหัวเราะฮา ๆ ไม่อย่างนั้นถึงคราวพบเรื่องเสียใจจะต้องร้องไห้โฮ ๆ" และเมื่อเราพบความยากลำบากก็ขอให้อย่าท้อถอย ถือคติว่า "ยิ่งมืดยิ่งดึก ยิ่งดึกยิ่งใกล้สว่าง" กัดฟัน ทำงานค่อย ๆ แก้ปัญหาไป ทีละเปลาะด้วยใจที่เยือกเย็น มั่นคง ยึดมั่น ความดี มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง สุดท้ายปัญหาก็จะคลี่คลายไป เรื่องร้ายจะกลายเป็นดีในที่สุด (จากหนังสือมังกรสอนใจ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ)
บทความให้กำลังใจ ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ 

      หาก เปรียบชีวิตเรา ดุจเรือที่แล่นไปในมหาสมุทร เมื่อกระแสลมพัดมา เราย่อมไม่อาจเปลี่ยนทิศของลมได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือ การปรับใบเรือของเราแทนที่จะปล่อยให้เรือแล่นไปตามยถากรรม ชีวิตของเราก็เช่นกัน เราไม่อาจบังคับเหตุการณ์ต่างๆ ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ ไม่อาจสั่งให้ใครเป็นอย่างที่เราพอใจ แต่เราสามารถปรับใจของเราได้ ปรับความคิดของเราได้ และปรับปรุงตัวของเราได้ โดยเราจะอาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา เป็นพลังในการขับเคลื่อนนาวาชีวิตลำนี้ไปสู่เป้าหมาย หรือความสำเร็จที่เราต้องการ
บทความให้กำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ 

      เมื่อ ใดที่รู้ว่าตัวเอง ทำพลาดไปแล้วก็มีความกล้าหาญพอที่จะยอมรับผิดและปรับปรุงแก้ไข รู้จักถอยอย่างนี้ แทนที่จะเป็นการบั่นทอนศักดิ์ศรีของตัวเอง ตรงกันข้าม กลับจะเป็นที่รักเคารพเกรงใจของคนอื่นๆ

บทความให้กำลังใจ

        หลายครั้งในชีวิตของเราต้องเลือก ระหว่าง “ตามใจตัวเอง” กับการ “ชนะใจตัวเอง” แต่การชนะใจตัวเอง คือ คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ
บทความให้กำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ 

      ผู้ ใดไม่จมอยู่ในอดีต ไม่พะวงถึงอนาคตจนเกินไป แต่ตั้งใจทำกิจปัจจุบันของตนให้ดีที่สุด ความสุข ความสำเร็จของบุคคลนั้นย่อมอยู่แค่มือคว้า
บทความให้กำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ 

      เมื่อเราเกิดมาเพื่อสร้างความดี เราต้องไม่ประมาทในทุกที่ ทุกเวลา เพราะเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นได้เสมอ ในทุกจังหวะชีวิต
บทความให้กำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ

      ใจที่นุ่มนวล ปั้นง่าย เหมือนดินเหนียวที่อ่อนนุ่ม ปั้นเป็นรูปต่างๆ ได้ แต่ถ้าดินแข็งกระด้างปั้นไม่ลง ฝืนดัดมันก็จะแตกหัก ใจคนก็เหมือนกัน ถ้ายังกระด้างก็ฝึกยาก แต่พอมาปฏิบัติธรรมใจจะนุ่มนวลควรแก่การงาน
บทความให้กำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ

      แม้บางครั้งถึงโลกจะดูแคบไปบ้าง แต่ก็ยังมีที่ว่าง พอที่จะอยู่กันอย่างสงบสุข ขอเพียงเรามีน้ำใจให้แก่กัน

บทความให้กำลังใจ

      การใช้ชีวิตคู่คือการเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกัน ประคับประคองกันเป็นคู่บุญคู่บารมี

บทความให้กำลังใจ

ความสันโดษ พอใจในสิ่งของ
เช่นเงินทอง ของตน แม้ล้นหลาย
เมื่อมีน้อย จ่ายน้อย ค่อยสบาย
ความจนหาย เลยลับ กลับมั่งมี


บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
กลอนกำลังใจ No.2

       บทความให้กำลังใจ ตอนที่ 2 กลอนให้กำลังใจ มีคำคมกำลังใจ ข้อความให้กำลังใจคนที่คุณรักและปรารถนาดี กลอนให้กำลังใจเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต มีทั้งรูปภาพและข้อความให้กำลังใจ ที่นี่

บทความให้กำลังใจ ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
อันวัวควาย ตายเล่า เหลือเขาหนัง
ช้างตายยัง เหลืองา เป็นศักดิ์ศรี
คนเราตาย เหลือไว้ แต่ชั่วดี
บรรดามี ประดับไว้ ในโลกา

บทความให้กำลังใจ
ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ

       ผู้ที่ปรารถนาจะประสบความสำเร็จในชีวิต จะละเลยจากการ “ให้เกียรติคน” ไม่ได้เลย


บทความให้กำลังใจ

      คุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ มีโครงสร้างกายมนุษย์ที่เหมาะกับการทำความดี จึงต้องใช้ในการสร้างความดี


บทความให้กำลังใจ
ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ 

คนเราถ้าเกิดต้องการเหนือกว่าคนอื่นเขา มีอยู่สองวิธี
     
บางคนเลือกวิธี “ทำลาย” ให้เขาแย่ลง เราเองอยู่เฉยๆ เท่าเดิม เพราะว่าเราไปทุบเขาลงมา
บางคนเลือกวิธี “สร้างสรรค์” พัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวเอง
แต่โลกจะเจริญได้ถ้าทุกคนเลือกขีดเส้นตัวเองให้ยาวกว่า ไม่ใช่ลบให้เส้นยาวกว่านั้นสั้นลงมาน้อยกว่าตน

บทความให้กำลังใจ
ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ

      ในชีวิตจริงคนทุกคนมีข้อดีอยู่ในตัว ขอให้เราเองฝึกเป็นคนที่มองข้อดีคนอื่นเขาเถอะ แล้วหาวิธีการเอาจุดเด่นจุดดีเขามาใช้ ถ้ามองอย่างนี้แล้ว ใจเราเองจะปลอดโปร่ง หากมองแต่ข้อเสีย ใจก็จะหดหู่ รู้สึกอะไรแย่ไปหมดเลย
บทความให้กำลังใจ
ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ

ทำดีเห็นผลเร็ว ทำปั๊บใจสบาย ใจเป็นสุข
เมื่อใจเป็นสุข ก็อยากทำบุญอีก
พอทำมากเข้าก็ส่งผลให้บุคลิกดีไปด้วย
หน้าตาผ่องใส วิถีชีวิตก็เปลี่ยน การงานก็ดี การเรียนก็ดี
ไปถึงไหนใครๆ ก็รัก ทุกอย่างจะตามมาเป็นขั้นเป็นตอน

บทความให้กำลังใจ

เช้าใด ไม่ทำทาน ไม่ทานข้าว
 ไม่ย่างก้าวจากบ้านไป ถ้าไร้ศีล
จะสวดมนต์เช้าเย็นเป็นอาจิณ
กิเลสสิ้นสมาธิ(Meditation)ธรรมน้อมนำใจ
บทความให้กำลังใจ
ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ

วาจาที่หยาบคาย อย่าคิดเครียดแค้น
ให้สงสารแผ่เมตตาเยอะๆ เพราะเขากำลังทำร้ายตัวเอง
จะให้เราไปผูกเวรด้วย ไม่เอา ยกใจให้สูงขึ้น
แล้วจะปลอดโปร่งสบายใจ

บทความให้กำลังใจ

       การทำความดี มันเหมือนเดินทวนน้ำ มันเดินยาก ต้องออกแรงฝืนกระแสน้ำไป แม้จะเหนื่อย แต่ว่าจะให้ผลดีในบั้นปลาย
บทความให้กำลังใจ
ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ

        เรือที่ฝ่าคลื่นอยู่กลางมหาสมุทร จะแล่นถึงฝั่งได้ นายเรือจะต้องตั้งจุดหมายปลายทางไว้ถูกต้อง และรู้จักควบคุมหางเสือให้เรือวิ่งไปไม่ผิดทางฉันใด คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ก็จะต้อง “ตั้งตนชอบ” ฉันนั้น
บทความให้กำลังใจ
ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ 

        เวลาเจออะไรที่ลำบาก เรามักจะคิดว่า เราเป็นคนโชคร้ายที่สุดในโลก หนักหนาสาหัส ที่สุดในโลก แต่ถึงคราวเจอความสบาย กลับรู้สึกความสบายที่มันได้นิดหน่อย อยากจะเรียกร้องความสบายมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่รู้สึกพอ

บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
ตอนที่ 3
      บทความให้กำลังใจ ตอนที่ 3  กลอนให้กำลังใจ บทความให้กำลังใจการดำเนินชีวิต อ่านแล้วหายท้อ สู้ต่อไป  กลอนให้กำลังใจ บทความให้กำลังใจพร้อมภาพสวยๆ

บทความให้กำลังใจ  กลอนให้กำลังใจ


บทความให้กำลังใจ ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว
ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง
สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว
และสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึง
ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน
ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได้
บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ ให้ปรุโปร่งเถิด
พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ
ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง
เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น
ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย
พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปรกติอยู่อย่างนี้
มีความเพียร ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน
นั้นแลว่า ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ฯ (พุทธพจน์)

*********************************
"จับแต่แง่มุมที่ดีๆ เราก็จะไม่รู้สึกทุกข์เลย"
บทความให้กำลังใจ
ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

       ทุกคนมีข้อดีอยู่ในตัว ขอให้เราฝึกเป็นคนที่มองข้อดีของคนอื่น อย่าไปมองจับผิดเขา  แม้คนที่ดูไม่ค่อยดี เขาก็มีจุดเด่นจุดดี ให้เราหาวิธีการเอาจุดเด่นจุดดีเขามาใช้ ถ้ามองอย่างนี้แล้ว ใจเราเองจะปลอดโปร่ง โล่ง สบาย มีความสุข
*********************************
       “ยิ่งให้ยิ่งได้” เพราะเมื่อคิดจะให้ ใจจะเบิกบานขยายกว้างออกไป คิดให้กับทุกคนในครอบครัว ใจก็จะขยายคลุมทั้งครอบครัว
บทความให้กำลังใจ
ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
      เปิดใจให้กว้างขึ้น เล็งแลดูกันเสมือนเป็นหมู่ญาติกัน ทำได้อย่างนี้ความเกลียดชังจะคลาย ความให้อภัยจะเกิดขึ้น

       ถ้าเราหมั่นฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมอย่าง จริงจัง อันเป็นการฝึกฝนใจให้มีพลัง ให้ผ่องใส สิ่งเหล่านี้คือคุณภาพของใจ ที่จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติได้ เป็นสมบัติที่สั่งสมไว้ในใจนับล้านชาติ อสงไขยชาติก็ยังเก็บไว้ในใจดวงนี้ได้

       หน้าที่การงานทุกอย่าง ทำให้ดีที่สุดอย่าไปกลัว อย่าไปท้อกับอุปสรรค

บทความให้กำลังใจ
ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

       ถ้าเราอยากจะเป็นที่รักของทุกคน เราก็ต้องรู้จักพูดคำที่ให้กำลังใจ ยกใจเขาให้สูงขึ้นให้สบายใจ มีกำลังใจในการทำความดี
*********************************
บทความให้กำลังใจ
ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต


        ว่ากันว่า...ปลาทองเป็นสัตว์ที่มีความจำสั้น เพียง 3 วินาที บางอย่างถ้าเราสามารถลืมได้ง่ายๆ อย่างเจ้าปลาทองก็คงจะดี เพราะธรรมดาของคนเราชอบจดจำในสิ่งที่ผิดพลาด ทั้งที่มีเรื่องราวดีๆ อีกมากมาย..ที่น่าจดจำ
บทความให้กำลังใจ ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

คาถาครองรักยืนนาน

"ยิ้มแย้ม   เยือกเย็น    ยืดหยุ่น    ยกย่อง"
*********************************
บทความให้กำลังใจ ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ

 

       เราล้วนเป็น พี่ น้อง กัน เราหายใจอากาศเดียวกัน เราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกัน อาศัยอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวเดียวกัน เราเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น


อย่าไปโทษ....ความยากลำบาก เพราะเราต่างหากที่ ...ไม่อดทน
บทความให้กำลังใจ ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

          ความคิดในใจของเรา มันสำคัญจริงๆ ส่งผลทุกเรื่อง ตั้งแต่สุขภาพ ไปจนถึงเป็นพลังนำตัวเราไปทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีได้ แล้วแต่ความคิดนั้นคิดในทางที่ดีหรือไม่ดีได้ด้วย เมื่อรู้อย่างนี้ เราจึงต้องรู้จักใช้ความคิดในทางบวก
คนที่ล้มแล้วลุกขึ้นได้ด้วยตัวเอง ต่อไปจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด และยากที่จะล้มอีก
บทความให้กำลังใจ ภาพให้กำลังใจและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
       เราสามารถหาความสุขได้ทุกวัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดอะไร ถ้าจะให้กลุ้ม ก็คิดเรื่องที่ทำให้กลุ้ม ถ้าจะให้มีความสุขก็ต้อง คิดเรื่องที่ทำให้มีความสุข
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
ตอนที่ 4
       บทความให้กำลังใจ ตอนที่ 4 กลอนให้กำลังใจ ข้อคิดดีๆ อ่านแล้วมีกำลังใจในทุกๆ เรื่อง กำลังใจเรื่องงาน เรื่องความรัก เรื่องชีวิต กลอนให้กำลังใจ เป็นกำลังใจในทุกๆ จังหวะของชีวิต
บทความให้กำลังใจ
 ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
มองปัญหา...ให้เหมือนกับ “เม็ดทราย” ถึงจะเยอะมากมายแต่ทรายก็เล็กนิดเดียว
************************************

คาถาชีวิตสำหรับวันนี้

"คิดก่อนพูด จะไม่เสียใจในอนาคต"
คำพูดที่ออกจากปากไปไม่สามารถที่จะแก้ไขใหม่ได้ ดังนั้นหากใช้เวลาสักนิดเพื่อคิดก่อนพูด ในอนาคตตะได้ไม่ต้องมาเสียใจเพราะคำพูดของตน
บทความให้กำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
อย่าเสียกำลังใจ เมื่อเจออุปสรรคของชีวิต
อย่าท้อแท้ อย่าท้อถอย เสียอะไรก็เสียไป แต่อย่าเสีย "กำลังใจ"
************************************

ถ้าตอนนี้หดหู่ แสดงว่าอยู่กับ อดีต
ถ้าตอนนี้กังวล แสดงว่าอยู่กับ อนาคต
ความสุข คือการอยู่กับ ปัจจุบันและทำให้มันดีที่สุด
บทความให้กำลังใจ 
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
"ไม่มีใครดีหรือเพอร์เฟค ขนาดดินสอยังต้องมียางลบ"
************************************
บทความให้กำลังใจ ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

สู้ มีสองประตูคือ ชนะกับไม่ชนะ
ไม่สู้ มีประตูเดียวคือ แพ้
บทความให้กำลังใจ ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
ทนคำคนให้ได้ ถ้าอยากทำงานกับคน
************************************

บทความให้กำลังใจ

คำถาม : โดนแฟนทิ้ง และทุกข์เพราะชีวิตคู่

1.หนูโดนแฟนทิ้งตลอดเลย ถามว่าชีวิตทำกรรมอะไรมา แก้ด้วยวิธีไหน

2.ถ้าชีวิตคู่ทำให้เราทุกข์เราควรทำอย่างไร

ตอบ :

       2 ข้อนี้เป็นคำถามในทำนองเดียวกัน คือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู่ จะต่างกันก็เพียงแต่ว่า คนหนึ่งกำลังอยากจะมีพันธะ ส่วนอีกคนหนึ่งกำลังทุกข์กับพันธะที่ตัวเองมี

         พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ทำนองว่า “ครอบครัวเป็น เครื่องผูกที่แก้ให้หลุดได้ยากกว่าเครื่องพันธนาการใด ๆ ในโลก” คำกล่าวนี้จริงแท้ทีเดียว โซ่ ตรวน กุญแจมืออะไรก็แล้วแต่ แม้จะดูแข็งแรง แน่นหนา แต่ก็สามารถตัดทำลายได้ง่าย ต่างจากครอบครัว สามี บุตร ภรรยา ที่แม้จะไม่แข็งแรงเท่า แต่ก็พันธนาการแต่ละคนไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าตัวจะอยู่ใกล้หรือไกลกันแค่ไหน ก็ยังห่วงใย ผูกพัน รัก และคิดถึงในกันและกันเสมอ ต่อให้ทะเลาะเบาะแว้งโมโหโกรธากันขนาดไหน ลึก ๆ แล้วก็ยังตัดกันไม่ขาดอยู่ดี ความเยื่อใยที่มีนี่แหละ ที่พระองค์เรียกว่าพันธนาการ ดังนั้น การจะทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

        จึงมีคำกล่าวไว้ว่า เวลาจะเลือกใครมาเป็นคู่ครองต้องดูให้รอบคอบทั้ง 2 ระยะ จะได้ไม่พลาดเสียใจในภายหลัง ดูอย่างข้าวของเครื่องใช้ เช่น โทรศัพท์ รถยนต์ นาฬิกา ถ้วยโถโอชามทั้งหลาย มันก็มีระยะสำคัญ 2 ระยะเหมือนกัน คือระยะ “ขาย” กับระยะ “ใช้” ตอนขาย เขาก็พยายามทำให้รูปร่าง สีสัน หีบห่อ ดูน่าสนใจ ทั้งขัดทั้งถูให้ดูงามตา แต่พอซื้อมาแล้ว มันจะใช้ได้ดี ทนทาน คุ้มค่า สมราคาเหมือนอย่างที่เห็นหรือไม่ ก็ต้องมาดูที่ระยะใช้อีกที คน จะมาแต่งงานเป็นสามีภรรยากันได้ ก็ต้องดู 2 ระยะเหมือนกัน คือ ระยะ “แต่ง” กับระยะ “งาน” ระยะแต่งคือช่วงคบหาดูใจ ซึ่งต่างคนต่างก็แต่งให้ตนเองดูดี ทั้งยิ้มแย้มแจ่มใส พยายามเอาอกเอาใจ ยอมอะไรได้ก็ยอม ระยะนี้จึงเหมือนของที่ใส่ในตู้โชว์ ที่ดูยากมากว่าคุณภาพจะดีหรือไม่ดี

        เมื่อตกลงใจแต่งงานกันแล้วจึงเริ่มเข้าสู่ระยะ “งาน” คือต่างฝ่ายต่างต้องทำงานของตัว สามีก็ต้องทำหน้าที่ของสามีที่ดี ภรรยาก็ทำหน้าที่ของภรรยาที่ดี ตอนนี้ละที่จะเริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงให้เห็นว่าดีกันจริงหรือเปล่า จึงได้บอกว่าต้องดูกันดี ๆ เพราะถ้าไม่พอใจในภายหลัง เราจะเอาไปเปลี่ยนหรือคืนเหมือนสินค้าก็ทำไม่ได้

       สามีภรรยาที่ดีตามหลักการ ก็ควรจะมีคุณงามความดี มีศีลมีธรรมเสมอกัน ให้สมกับที่ได้ “สมรส” กันมา สมก็คือ เหมาะกัน เข้ากัน เสมอกัน ส่วนรส หมายถึงรสแห่งธรรมหรือความดีงามในตัว เช่น

1. มีศรัทธา นำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

2. มีศีล ความประพฤติดี ไม่ดื่มเหล้า เจ้าชู้ เล่นการพนัน
3. มีทิฐิเสมอกัน คือ รู้และเข้าใจเรื่องบุญ บาป กฎแห่งกรรม ตามจริง

      ทั้ง 2 ฝ่าย ต้องดีเสมอกันในเรื่องเหล่านี้ แล้วต้องทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ คือ ฝ่ายสามีก็ต้องยกย่อง ไม่ดูหมิ่น ไม่เจ้าชู้นอกใจ หมั่นซื้อของขวัญให้ในโอกาสต่างๆ ภาระภายในบ้านก็ยกให้ภรรยาเป็นใหญ่ ฝ่ายภรรยาก็ต้องดูแลงานในบ้านให้ดี อย่าให้บกพร่อง คอยเอื้อเฟื้อคนที่แวดล้อมสามี ไม่เจ้าชู้นอกใจ ดูแลเงินค่าใช้จ่ายของครอบครัวให้เหมาะสม ขยันขันแข็ง ไม่ขี้เกียจ เป็นต้น

กลอนให้กำลังใจ


ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

      ที่เล่ามาตั้งนานก็เพียงอยากจะบอกว่า สำหรับคนที่มีทุกข์จากชีวิตคู่ จะย้อนไประยะแต่งก็คงไม่ทัน ทั้งสองฝ่ายจึงต้องหันมาสำรวจตัวเองก่อนว่าเราทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เพียงใด แล้วหมั่นแก้ไขปรับปรุงกันไป อดทน ประคับประคองกันและกันให้ดี เหมือนลงเรือลำเดียวกัน ก็ต้องช่วยกันพาย เรือมันจะถูกคลื่นซัดบ้าง จะรั่ว จะซึม จะพัง อย่างไร ก็ต้องช่วยกันอุด ช่วยกันซ่อมให้มันอยู่ในสภาพที่ดี จะได้เกื้อกูลกันและกันในการสร้างบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไป

       ส่วนคนที่ถูกแฟนทิ้ง ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะทุกคนในโลกนี้ วันหนึ่งก็ ต้องทิ้งกันไปอยู่แล้ว ไม่ทิ้งตอนเป็นก็ต้องทิ้งตอนตาย ไม่เราทิ้งเขา เขาก็ทิ้งเราไปก่อนเป็นธรรมดา

       ในสมัยพุทธกาล มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานครั้งแรก อยู่กันไม่นานสามีก็ทิ้งเธอไป แต่งครั้งที่สอง – สาม ก็ถูกทิ้งในทำนองเดียวกันอีก เธอเบื่อเลยไปบวชเป็นภิกษุณี ไม่นานก็บรรลุธรรม เป็นพระอรหันตเถรีองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา

        บางทีการถูกทิ้งอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ถ้าเราจะคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ชีวิตจะได้มีอิสระ ได้อยู่กับตัวเอง มีเวลาทำประโยชน์ให้ตนเอง จะได้ใช้เวลาที่มี มาค้นหาว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตอยู่ที่ไหน เข้าถึงได้อย่างไร จะได้มีความสุขโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นอีก
        คนที่ตกหลุมลึกย่อมรู้สึกอึดอัด กลัว กังวล แต่ถ้าปีนขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ผ่อนคลาย สบาย หายกลัว – เราก็น่าจะลองดึงใจขึ้นมาให้เหนือปัญหา ใจจะได้คลาย สบาย ปล่อยให้ใจได้สงบ หยุดนิ่งดูบ้าง บุญจะได้มีโอกาสส่งผลมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตเรา หนักจะได้เป็นเบา เบาก็หาย...เมื่อมีปัญหา จึงต้องนำใจกลับมาอยู่กับบุญ
"บุญ จะเป็นที่พึ่งให้เราได้ดีที่สุด"


********************************
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
ตอนที่ 5

        บทความให้กำลังใจ ตอนที่ 5 E-Cards  กลอนให้กำลังใจ บทความให้กำลังใจสวยงาม ให้ข้อคิด ให้กำลังใจ บทความให้กำลังใจสร้างสรรค์ คำคมกำลังใจ  กลอนให้กำลังใจ กำลังใจให้คุณและคนที่คุณรัก ภาพประกอบบทความให้กำลังใจ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ

บทความให้กำลังใจ 
 ภาพและบทความให้กำลังใจ
บทพิสูจน์ความแกร่ง แห่งเพชรแท้
ความแน่วแน่ที่จะไป...ให้ถึงฝัน
จะย่อท้อหวั่นไหว ทำไมกัน...?
หวังและวันแห่งเส้นชัย...ไม่ไกลเกิน
บทความให้กำลังใจ
 ภาพและบทความให้กำลังใจ


อย่าไปจองเวรกับใคร ให้แผ่เมตตาแล้วก็ไม่ผูกเวรกับใครทั้งสิ้น

บทความให้กำลังใจ

บทความให้กำลังใจ
 ภาพและบทความให้กำลังใจ


       เมื่อยังไม่เริ่มต้นเดินทาง ก็จะยังไม่เห็นจุดหมายปลายทาง
ความล้มเหลวที่แท้จริงคือความล้มเลิก

บทความให้กำลังใจ
 ภาพและบทความให้กำลังใจ

ให้คำติเตียนเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไข ให้คำชมเป็นพลัง เพื่อทำสิ่งใดๆ ให้ดีกว่าเดิม
บทความให้กำลังใจ
 ภาพและบทความให้กำลังใจ

เสียอะไรก็เสียไป แต่อย่าเสียความสงบของใจ
อย่าเสียกำลังจี่จะต่อสู้ กับอุปสรรคนั้น
ยามใดที่เราท้อแท้ จงสู้ชีวิตด้วยสติปัญญา และกำลังใจอันสูงส่ง
บทความให้กำลังใจ
 ภาพและบทความให้กำลังใจ


อย่าท้อ เมื่อพลาดพลั้ง
สร้างความหวังขึ้นมาใหม่
เนิ่นนาน สักปานใด
หกล้มไป เพียงชั่วคราว
บทความให้กำลังใจ
 ภาพและบทความให้กำลังใจ


มีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทราย
คนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่า
ทรายจะแกร่งก็เพราะผ่านกาลเวลา
คนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทน

บทความให้กำลังใจ
 ภาพและบทความให้กำลังใจ

กลอนให้กำลังใจ


เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว ลิขิตฟ้าหรือจะสู่มานะตน
บทความให้กำลังใจ 
 ภาพและบทความให้กำลังใจ


หนึ่งก้าวที่ยาวไป อาจหวั่นไหวและล้มลง
หนึ่งก้าวที่มั่นคง แม้จะสั้นแต่มั่นใจ
หนทางแม้แสนไกล สู่เป้าหมายอย่างมั่นคง
บทความให้กำลังใจ 
 ภาพและบทความให้กำลังใจ

กลอนให้กำลังใจ

คนที่มองโลกในแง่ดี
ย่อมเห็นโอกาสในทุกยามที่เกิดวิกฤต
คนที่มองโลกในแง่ร้าย
ย่อมเห็นแต่วิกฤตในทุกโอกาส
บทความให้กำลังใจ
 ภาพและบทความให้กำลังใจ

กลอนให้กำลังใจ

ความทุกข์...กลัวรอยยิ้ม
เพียงเรายิ้มน้อยๆ ความทุกข์ก็หนีจากเราไปแล้ว

ปริมาณของ “ความสุข”
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ
แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น
บทความให้กำลังใจ 
 ภาพและบทความให้กำลังใจ

กลอนให้กำลังใจ

เมื่อยังมีลมหายใจ
ไม่ควรไร้ความหวัง
ชีวิตต้องดำเนินต่อไป
ด้วยพลังที่สร้างสรรค์
อย่างมุ่งมั่นด้วยศรัทธา

ถ้ากลัวเหงื่ออก จะเสียโอกาส
ถ้ากลัวผิดพลาด จะเสียเวลา
ถ้ากลัวปัญหา จะเสียทุกอย่าง

การทำผิด เป็นเรื่องของทุกคน แต่การสำนึกผิด เป็นเรื่องของคนบางคน
คนเราเคยผิดพลาดขนาดไหน ขอเพียงมีความสุขที่จะสำนึก
เสียอย่างเดียว ก็แปลว่ายังไม่ใช่ คนชั่วช้าโดยกมลสันดาน

บทความให้กำลังใจ
 ภาพและบทความให้กำลังใจ

การสูญเสีย เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักร
ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไป
ไม่มีอะไรจากเราไปตลอดกาล
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
บทความให้กำลังใจ 
ภาพและบทความให้กำลังใจ 
 
การไม่มีเงินเป็นแค่ “ปัญหาชั่วคราว”
แต่การไม่มีเป้าหมาย และความฝัน เป็น “ปัญหาตลอดชีวิต”
อยู่อย่างไรให้เป็นสุข
(คำถามจากสมาชิกเพจ www.facebook.com/ThanavuddhoStory)

         ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากสุขระดับไหน ถ้าระดับแรกแบบคนปกติทั่ว ๆ ไป ก็ต้องยอมเหนื่อยและวุ่นวายหน่อย คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า คนในโลกส่วนใหญ่มีความสุขได้เพราะ 4 เรื่องนี้ คือ

     1. มีเงินทองทรัพย์สมบัติ
     2. ได้ใช้เงินนั้น
     3. ไม่มีหนี้สิน
     4. ทำงานสุจริต เป็นสัมมาชีพ

          ที่ว่าต้องเหนื่อยและวุ่นวายก็เพราะความสุขแบบนี้ต้องอาศัยเงินทองเป็นหลัก เท่ากับถูกบังคับว่า ต้องขยันทำมาหากิน ครั้นได้เงินมาแล้วเมื่อถึงคราวใช้ ก็ต้องใช้ให้เป็น เช่น เอาไว้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว, ใช้ลงทุนในธุรกิจการงาน, เก็บออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และใช้ทำบุญ เพราะความสุขความสำเร็จทั้งหลายเกิดขึ้นได้ด้วยบุญของเรา จึงต้องหมั่นสั่งสมบุญบ่อย ๆ ทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา เป็นต้น อย่าเอาเงินไปใช้ผิด ๆ โดยเฉพาะกับอบายมุขเด็ดขาด

        การใช้เงินก็อย่าให้สุรุ่ยสุร่ายมือเติบเกินไป ไม่อย่างนั้นหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ สุดท้ายก็ต้องกู้หนี้ยืมสินให้ทุกข์ใจอีก

        เงินทองทั้งหลายที่หามาได้ก็เพราะทำงาน งานหรืออาชีพที่เราทำก็ต้องเลือกทำเหมือนกัน คือให้ทำงานที่สุจริต ไม่ผิดศีลผิดธรรม เป็นสัมมาชีพที่ไม่ก่อบาปกรรมให้กับตนเอง เช่นไม่ค้าขายเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด, เลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่า, ขายยาพิษ, ค้ามนุษย์ เป็นต้น

         ส่วนความสุขอีกระดับ เป็นความสุขที่ดีกว่าระดับแรกมากทีเดียว คือสุขที่เกิดจากความสงบหยุดนิ่งของใจ ทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยการเจริญสมาธิ ภาวนา สุขแบบนี้ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องวุ่นวาย แถมทำได้ง่าย ๆ เพราะไม่ต้องใช้อะไรเลย นอกจากทำใจหยุดนิ่งเท่านั้น เป็นความสุขที่เกิดภายในใจของเราเอง ไม่ต้องอาศัยวัตถุอื่นใดในโลก เป็นสุขที่พระท่านอยากได้ที่สุด

          อุปมาสุขแบบหลังเหมือนพระอาทิตย์ที่มีความสว่างในตัว ไม่ต้องอาศัยใคร สุขแบบแรกเหมือนดาวเคราะห์ จะสว่างได้ก็ต้องอาศัยแสงจากพระอาทิตย์มาช่วยเติมเต็ม

         เราก็เลือกเอาเถอะ ถ้าอยากได้แบบแรกก็ขยันทำงานหน่อย แต่ถ้าอยากได้แบบหลังด้วย ก็ให้ขยันนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวัน หรือถ้าอยากให้ได้ผลจริงจัง มาลองบวชด้วยกันสักพรรษาหนึ่งก็น่าจะดี
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
ตอนที่ 7
       บทความให้กำลังใจ ตอนที่ 7 ข้อคิดรอบตัว กลอนให้กำลังใจ ข้อคิดทางธรรม บทความให้กำลังใจ ภาพกลอนให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจมองโลกตามความจริง ทุกสิ่งทุกปัญหามีทางออกเสมอ


(จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา โดย พระภาวนาวิริยคุณ)

บทความให้กำลังใจ

      คำถาม : หลวงพ่อคะ คนเราจะสอนตัวเองอย่างไรจึงจะมองโลกถูกต้องตามความเป็นจริงคะ?

      คำตอบ : คนเราจะมองโลกถูกต้องตามความเป็นจริงได้ ต้องเข้าใจธรรมชาติของชีวิต หรือมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิตเสียก่อน เช่น

       1. ชีวิตตายแล้วไม่สูญ ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสเข้านิพพาน ตายแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วน แต่เมื่อไรหมดกิเลสเข้านิพพานแล้ว จึงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดให้ทุกข์อีก

        2. ความดีความชั่วที่ทำเอาไว้นั้นไม่สูญเปล่า ยังตามให้ผลอีกแม้ชาติหน้า คือถ้าทำดี ความดีก็ตามคุ้มครองให้ผลเป็นความสุข เหมือนเงาติดตามตัวให้ความร่มเย็นตลอดไป ส่วนความชั่วเมื่อทำลงไปก็ให้ผลเป็นความทุกข์ เหมือนวงล้อเกวียนที่ตามบดขยี้รอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปตลอดทาง เหมือนคำโบราณว่า “กงเกวียนกำเกวียนไม่หนีไปไหน” พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า

“ธรรม ทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่วเสียแล้ว จะพูดหรือทำก็พลอยชั่วไปด้วย เพราะการพูดชั่ว ทำชั่วนั้น ทุกข์ย่อมตามสนองเขา เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น.”

        3. นรกมีจริง สวรรค์มีจริง ข้อนี้อย่าสงสัย ขอเพียงขยันนั่งสมาธิ(Meditation)มากๆ ไม่ช้าก็จะเห็นว่านรก-สวรรค์มีจริง เรื่องนี้ไม่ใช่มาพูดลอยๆ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิสูจน์แล้วว่ามีจริง หลวงปู่ หลวงตา นักปฏิบัติธรรมทั้ง หลายก็พิสูจน์แล้วว่ามีจริง คนที่ยังไม่เห็น ก็เพราะยังไม่ได้พิสูจน์ ยังไม่ได้ฝึกสมาธิจริงๆ จังๆ อยากให้ทุกคนไปเรียนรู้วิธีพิสูจน์เสียเร็วๆ จะได้หายสงสัย ครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้มีอยู่นะ รีบไปขอเรียนจากท่านเสีย

        เมื่อเข้าใจความจริงทั้ง 3 ประการนี้แล้ว ก็ต้องหมั่นเตือนตัวเองว่า คนเรานั้นอายุสั้น จะตายวันตายพรุ่ง ตายเมื่อไรไม่มีใครรู้ล่วงหน้า เพราะฉะนั้น รู้ว่าอะไรเป็นความชั่วก็รีบละ รีบเว้นเสีย ส่วนอะไรที่เป็นความดี ก็รีบๆ ทำเข้า อย่าไปยั้งมือ ทำให้เต็มที่ทำให้สุดกำลัง

         ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะไม่มีวันพลาดเลย ชาตินี้ถึงจะต้องทำงานเหนื่อยหน่อยแต่ก็เป็นสุข แล้วก็จำไว้ด้วยว่าอย่าคิดไปพึ่งใคร แม้เทวดา พระอินทร์ พระพรหม พระเจ้า ก็ไม่ต้องไปคิดพึ่ง พ่อแม่ พี่น้อง หรือคนที่รักเรา หวังดีกับเราที่สุด ก็อย่าไปคิดพึ่ง เพราะสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ ไม่แน่นอน ให้เราคิดพึ่งตัวเอง ทำความดีให้เต็มที่เอาไว้เป็นที่พึ่งดีกว่าถ้าทำได้อย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนมองโลกถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
เป็นชาวพุทธที่แท้จริง

บทความให้กำลังใจ

กลอนให้กำลังใจ

...ชีวิตเริ่มต้น...
...แม้จะเดินทางมายาวนาน
ทั้งทางบก ทางน้ำทางอาศ หรือไปไกลถึงดวงดาว ก็ยังไม่ได้ชื่อว่า "เดินทาง"
ชีวิตไม่ได้เริ่มต้น..ที่ตัวเลข
ชีวิตไม่ได้เริ่มต้น...ที่กาลเวลา
ชีวิตไม่ได้เริ่มต้น...ที่ระยะทาง
ชีวิตไม่ได้เริ่มต้น...ดังที่เข้าใจกัน
แต่วันใด..ที่หลับตาเบาๆ ผ่อนคลาย ทั้งกายใจอย่างสบาย
นึกถึง "ดวงตะวันสว่าง" ที่กลางกาย
วันนั้น..ชีวิตได้เริ่มต้นเดินทางแล้ว ที่จะไปสู่จุดหมายปลายทาง
ซึ่งมีแต่ความนิรันดร์..."
สาธุ นิพพานะ ปัจจโย โหตุฯ

(คำสอนอันทรงคุณค่าจาก..พ
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ

ตอนที่ 8
บทความให้กำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ 

ข้อคิดดีๆ จาก "รอยตะปู"
Cr.ปันสุข

        มีเด็กน้อยคนหนึ่งอารมณ์ไม่ค่อยจะดีพ่อของเขาจึงให้ตะปูกับเขา 1 ถุงและบอกเขาว่า ทุกครั้งที่ลูกรู้สึกไม่ดี โมโห หรือโกรธใครก็ตาม ให้ตอกตะปู 1 ตัวลงไปที่รั้วหลังบ้านก็แล้วกัน วันแรกผ่านไปเด็กน้อยตอกตะปูเข้าไปที่รั้วถึง 37 ตัว วันที่ 2 และ วันที่ 3 และแต่ละวันที่ผ่านไป ผ่านไปจำนวนตะปูก็ค่อยๆ ลดลง ลดลงๆ เพราะเด็กน้อยรู้สึกว่า การรู้จักควบคุมตัวเองให้สงบ ง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะ

        แล้ววันหนึ่ง หลังจากที่เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น ใจเย็นมากขึ้น เขาเดินไปหาพ่อเพื่อบอกว่า เขาคิดว่าเขาไม่จำเป็นที่ต้องตอกตะปูอีกแล้ว เพราะเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น ไม่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนแล้ว

         พ่อยิ้มแล้วบอกลูกชายว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ลองพิสูจน์ให้พ่อดู ทุกๆ ครั้งที่ลูกสามารถควบคุมอารมณ์ฉุนเฉียวของตัวเองได้ให้ถอนตะปูออกจากรั้ว หลังบ้านที่ละ 1 ตัว วันแล้ววันเล่า เด็กชายก็ค่อยๆ ถอนตะปูออกทีละตัวๆ จนในที่สุด วันหนึ่งตะปูทั้งหมดก็ถูกถอนออก เด็กชายดีใจมากรีบวิ่งไปบอกพ่อของเขาว่า ผมทำได้แล้วครับในที่สุดผมก็ทำได้สำเร็จ

บทความให้กำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ 

       พ่อไม่ได้พูดว่าอะไร แต่จูงมือลูกของเขาไปที่รั้วนั้น แล้วบอก...ลูกทำได้ดีมากทีนี้ลองมองกลับไปที่รั้วสิ เห็นมั๊ยว่ารั้วมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็นก่อนหน้านี้ ลูกจำไว้นะว่า เมื่อไหร่ที่เราทำอะไรลงไปด้วยการใช้อารมณ์ สิ่งนั้นมักจะเกิดรอยแผล เหมือนกับการเอามีดไปกรีดหรือแทงใครเข้า ต่อให้ใช้คำว่า..ขอโทษ..สักกี่หนก็ไม่อาจจะลบรอยแผลหรือความเจ็บปวดที่เกิด กับเขาคนนั้นได้ ลูกจงจำคำว่า..ขอโทษ..ไว้เสมอนะ ไม่ว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ก็ตามนะ จำไว้อีกด้วยว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้น รอยร้าวที่เกิดขึ้นกับเขา เขาอาจจะไม่มีวันลืมมันได้...ตลอดไป

          สิ่งที่สำคัญคือ รู้ทันความโกรธให้เร็วที่สุด ทันทีที่สติรู้ทันว่า เราปล่อยให้ความโกรธครอบงำ อย่างน้อยมันจะหยุดเพ่งโทษคนอื่นวางความยึดมั่นว่าเราถูกลงเป็นจุดเริ่มต้น ของการแก้ไขสถานการณ์ดีกว่าปล่อยให้ความยึดว่าตัวเองถูกเสมอ หรือทิฐิมานะมาทำลายทุกอย่างรวมทั้งชีวิตตัวเราเอง

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ

อยากได้ดี ต้องหมั่นทำ
อยากจำ ต้องหมั่นท่อง
อยากคล่อง ต้องหมั่นฝึก
อยากรู้สึก ต้องหมั่นค้นคว้า
อยากหาความสงบ ต้องหมั่นปล่อยวาง
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ

การให้กำลังใจผู้ทำความดี จะมีอานิสงส์คือ
ทำให้เราเป็นผู้มีกำลังใจสูงส่ง ไม่มีใครมาตัดรอนกำลังใจได้
จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
สิ่งเหล่านี้จะเกื้อหนุน ทำให้เราเข้าถึงธรรม ได้สมหวังอย่างตั้งใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ

"ไม่กลัว ไม่มีตำแหน่ง กลัวแต่ไม่มีความสามารถในการดำรงตำแหน่ง" (คำคมขงจื้อ)

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ


อำนาจที่ปราศจากเหตุผล
คือ อำนาจของคนพาล
อำนาจที่ปราศจากความเมตตา
คืออำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ


คนแพ้ไม่ใช่คนที่...ล้มเหลว...
คนล้มเหลวคือคนที่ล้มเลิกต่างหาก
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ

คนจะสงสัย ในสิ่งที่ท่านพูด
แต่เขาจะเชื่อใจ ในสิ่งที่ท่านทำ
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
ตอนที่ 9

บทความให้กำลังใจ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ

จงเติบโต จากความผิดพลาด
จงเฉลียวฉลาด จากความผิดหวัง
จงเมตตา กับความรู้สึกที่เกลียดชัง
การเป็น คนดี ที่ไม่โด่งดัง ยังดีกว่า
การเป็นคนดัง ในทางที่ไม่ดี

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ

สุภาพชนต้องระมัดระวัง 3 เรื่อง
1.    เมื่อยามหนุ่มจิตใจยังไม่มั่นคง ต้องระวังเรื่องเกี่ยวพันผู้หญิง
2.    เมื่อถึงวัยหนุ่มใหญ่ กำลังจิตใจเข้มแข็งขึ้น ต้องระวังเรื่องแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่น
3.    เมื่อถึงวัยชราความแข็งแรงถดถอย ก็ต้องระวังอย่าเอารัดเอาเปรียบที่ไม่รู้จักพอ

(คำคมขงจื้อ)

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ 


คุณค่าของ นาฬิกา แห่งชีวิต
มันอยู่ที่คุณคิดใช้แบบไหน
สร้างคุณงาม ความดี มีกำไร
จะขาดทุน ร่ำไร ถ้าก่อเวร
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ


บางอย่าง.....แค่คิด ก็มีความสุข
บางอย่าง....คิดแล้วสนุก ก็คิดกันไป
บางอย่าง.....คิดแล้วทุกข์ จะคิดทำไม
ทุกอย่าง....ไม่ได้ขึ้นกับใคร อยู่ที่ใจเราเอง

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ 


จงมองหาความดีของผู้อื่น
เพื่อยกย่องเชิดชูและนำมาเป็นตัวอย่าง
จงมองหาข้อด้วยของตนเอง
เพื่อปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ 


ถ้ามันเหนื่อยล้า จนก้าวขาเดินไม่ไหว
ก็หยุดพักสักนิด ค่อยคิดสู้ใหม่ ดีกว่าฝืน เดินต่อไป แล้วต้องล้มลง

บทความให้กำลังใจ 

นอนดึกอันตรายกว่าที่คิด ตอนที่ 1

(บทความจากเพจ www.facebook.com/ThanavuddhoStory)
       พระอาจารย์ : เจริญพร วันนี้เรามาคุยกันเรื่องนอนดึกอันตรายกว่าที่คิด เราคงเคยเรียนหนังสือ แล้วเคยศึกษาตอนเด็กๆ ว่าให้ดี นอนวันละ 8 ชั่วโมงจะดี แต่คนยุคปัจจุบันส่วนใหญ่จะบอกว่า ให้นอนวันละ 8 ชั่วโมง มันจะเป็นไปได้อย่างไร วันไหนถึง 7 ชั่วโมงนี้ก็เก่งมากแล้ว เพราะชีวิตของคนเราในปัจจุบัน จะรู้สึกว่าเร่งรัดไปหมด โดยเฉพาะคนในเมืองหลวงแล้วล่ะก็ เช้าตื่นมาเตรียมนั่งรถ เดินทางไปเรียนหนังสือ ไปทำงานชั่วโมงหนึ่ง เย็นก็อีกชั่วโมงหนึ่ง แล้วถ้าเกิดไปช้ารถติดก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่ ต้องตื่นแต่เช้า ๆ กว่าจะกลับถึงบ้านก็มืด


       แล้วก็เดี๋ยวทำการบ้านบ้าง ดูทีวีบ้าง เล่นเกมส์บ้าง เดี๋ยวก็หมดเวลาแล้ว ถึงเวลาปั๊บ นอนไม่พอ เช้าเราก็หาวหวอด ๆ คนส่วนใหญ่ปัจจุบันจึงเป็นโรคอด นอน ง่วง ๆ ซึม ๆ เจออะไรสนุก ๆ หรือชอบ มีความสนใจเรื่องอะไร รู้สึกว่าตื่นตัวชั่วขณะ แล้วจากนั้นก็ซึม ๆ นี้กลับไม่เป็นผลดีต่อประสิทธิ ภาพในการทำงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ ทำงานก็ตาม ความจริงแล้ว ถ้าเกิดเราพักผ่อนให้พอนะ นอนให้พอแล้วสดชื่น ถึงคราวทำงานสามารถทำได้อย่างตั้งใจแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดี เป็นประโยชน์มากกว่า

การนอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร


       สังเกต คนเยอรมัน จะเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองดีมาก ถึงคราวทำงานก็ทำจริงจังเลยนะ เต็มที แต่ถึงคราวพัก กล้าพัก ประเทศอื่นเขาพักเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ แต่ของเยอรมันเนี่ย วันศุกร์ถึงช่วงบ่ายพักแล้ว เตรียมจะไปปิคนิคตามบ้าน แต่ละคนส่วนใหญ่จะมีบ้านอยู่ใน ชนบท ห่างจากเมืองไปซัก 20-30-40 กิโลเนี่ย พอศุกร์บ่ายไปแล้ว พอครอบครัวไป ปิคนิคกัน เสาร์อาทิตย์ แล้วพออาทิตย์กลับมา ถึงคราวทำงานทำจริงจัง เขาทำงานแค่ 4 วันครึ่ง แต่ได้ผลงานมากกว่าคนอื่น ๆ ทำตั้ง 5-6 วันเสียอีก เพราะเวลาทำงานไม่มีอู้เลย ทุ่มเต็มที่ แต่ถึงเวลาพักกล้าพัก อย่างนี้กลับมีประสิทธิภาพ แล้วคุณภาพของการดำเนินชีวิตนี้ดีกว่านะ คุณภาพชีวิตดี

        ดีกว่าว่า ทำงานก็ทำไป อู้ไปคุยไป เล่นไปแล้วก็ยืดเยื้อ นอนก็ไม่พอ พอพักก็ไม่ค่อยพัก สู้ว่าทำ ทำจริง พัก ๆ จริงเนี่ย อย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราว ดูตัวอย่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กิจวัตรพระองค์เนี่ยชัดเจนมากเลยนะ เวลาย่ำรุ่งเนี่ย พระองค์ก็จะสอดข่ายพระญาณตรวจดูสัตว์โลกว่าวันนี้จะไปโปรด ใคร แล้วก็เสด็จไปโปรด ไปเทศน์ ไปบิณฑบาต โปรด แล้วกลับมาทำพุทธกิจ เสร็จเรียบร้อยปั๊บ พักสักครู่หนึ่ง พระอานนท์อยู่ก็ช่วยบีบนวดกล้ามเนื้อต่าง ๆ นานา แล้วก็พอช่วงเย็นก็เทศน์สอน เป็นชุด ๆ เลย เป็นไง เทศน์สอนให้กับประชาชน สอนพระภิกษุ เที่ยงคืนเทศน์สอนเทวดา ถึงขนาดนั้นเนี่ย กิจวัตรพระองค์ตลอดทั้งวัน เปี๊ยะ ๆ เนี่ยลงตัวตลอด อยากให้พวกเราเองทำได้อย่างนั้น จัดเวลาชีวิตเราเองให้ลงตัวเลย ถ้าให้ดีนะ กลางคืนนอนซัก 4 ทุ่ม แล้วเช้าตื่นตี 5 จะดีมากเลย นอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นแต่เช้า ดีกว่านอนดึกแล้วก็ตื่นสาย เพราะว่าร่างกายในคนเรามันจะมีนาฬิกาในตัวเองอยู่
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ

ตอนที่ 10

บทความให้กำลังใจ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
       “โลก” เป็นเพียงทางผ่าน สำหรับผู้มีบุญ มีบารมี มีปัญญา ใช้อาศัยสร้างบารมี สั่งสมบารมีให้เพิ่มพูนมากขึ้น เพื่อมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานเท่านั้น / โอวาทพระเทพญาณมหามุนี

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ 

เฉยแบบมีชีวิตชีวา
ให้ฉลาดรักษาอารมณ์
หากมีอารมณ์ไม่พอใจมากระทบ อย่าขุ่นมัว
อย่าเก็บอารมณ์นั้น ให้ลืมมันเสีย
เฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบ เฉยต้องไม่ซึม
เฉยแบบไม่หวั่นไหว มีสติอยู่ภายใน
ความโกรธระงับด้วยหยุดและเฉย

บทความให้กำลังใจ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ 

คนฉลาด ไม่ใช่เป็นแต่พูดเท่านั้น ต้อนิ่งเป็นด้วย
คนที่พูดเป็นนั้น ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด ให้ยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ 

"ทำบุญ..อย่ารอตอนแก่ ชีวิตคนเราไม่แน่ บางคนแก่แล้วไม่มีโอกาสทำบุญ"
"จับแต่แง่มุมที่ดีๆ เราก็จะไม่รู้สึกทุกข์เลย"

บทความให้กำลังใจ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ 

"บุญมาก อุปสรรคน้อย บุญน้อย อุปสรรคมาก"
        คำว่า "ไม่ว่าง" "ไม่มีเวลา" อย่านำมาใช้สำหรับปิดโอกาสตัวเอง ในการที่จะแสวงหาความดี บุญกุศล หรือพระรัตนตรัยในตัว

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ 

"รอยยิ้ม" จุดเริ่มต้นของความสุขวันนี้
ให้รอยยิ้ม....เป็นตัวเปิดทาง
ให้ทางสายกลาง...เป็นหนทางที่ก้าวเดิน
ให้ความสงบ..สยบปัญหาที่ต้องเผชิญ
ให้ ใจที่ร้อยเกิน..ช่วยค้นใจ(ตน)

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ

บทความให้กำลังใจ

นอนดึกอันตรายกว่าที่คิด ตอนที่ 2

(บทความจากเพจ www.facebook.com/ThanavuddhoStory)

      นอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นแต่เช้า ดีกว่านอนดึกแล้วก็ตื่นสาย เพราะว่าร่างกายในคนเรามันจะมีนาฬิ กาในตัวเองอยู่ แล้วการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายเขาก็มีจังหวะ ว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่ ปอด ตับ หัวใจ ไต มีการพักตัว เราผิดเวลาเนี่ย ไม่เป็นผลดี แล้วนาฬิกาในตัวคนเรา มันมีการจูนปรับ ไม่ใช่ว่าเราจะสั่งได้ตามใจนะ คนไหนเคยเดินทางไปต่างประเทศข้ามโซน เวลาจะเข้าใจสิ่งนี้ สมมติว่าเดินทางไปอเมริกา ไปนิวยอร์ค เวลาต่างจากประเทศไทยประมาณ 12 ชั่วโมง นี่ของเรากลางคืน ของเขากลางวัน ใครไปจะรู้เลยว่า เอ๊ะ ถึงเวลากลางวันของเขาเนี่ย เที่ยงวันแท้ ๆ นะ ของเขาเที่ยงวันเนี่ย มันเทียบเวลาเมืองไทยก็คือเที่ยงคืน หาวหวอด ๆ ง่วง

       แต่พอเที่ยงคืนของเราคือเที่ยงวัน ตายังสว่างอยู่ เพราะว่าร่างกายยังติดนาฬิกาของเมืองไทยอยู่ แม้ตัวจะไปอยู่อเมริกาแล้วก็ตาม มืดตึดตื๋อแล้ว แต่นาฬิกาในตัวมันยังจูนปรับไม่ทันเขาเรียกว่ามี jet lack คือมีแก็ปของเวลาเกิดขึ้นในตัวเอง กว่าจะปรับตัวและก็เข้ากับเวลาใหม่วันใหม่ได้เนี่ย โดยทั่วไปก็ประมาณ 3-4 วัน บางคนเร็วหน่อยก็ประมาณ 1-2 วัน บางคน 7 วันก็มีนะ แล้วที่รู้สึกว่า บางคน 3-4 วันก็ปรับตัวได้แล้ว ถึงเวลากลางคืนก็หลับ กลางวันก็ตื่นเนี่ย แต่ความจริงมันแค่ความรู้สึกภายนอก แต่ข้างในร่างกายกว่าจะปรับเข้าที่ได้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะ คือร่างกายของคนเรา งั้นถ้าเกิดคนไหนเวลาเป็นกิจวัตรเป๊ะๆ 4 ทุ่ม เข้านอน เช้ามาตี 4 ตี 5 ตื่นเนี่ย พอเป็นอย่างนี้ปั๊บ ร่างกายจะทำงานได้สมดุลตรงตามเวลา ระบบต่าง ๆ เนี่ย เข้าที่ดี

      แต่ถ้าเกิดวันนี้ 4 ทุ่ม พรุ่งนี้ตี 1 ตี 2 อีกวันหนึ่ง 5 ทุ่ม อีกวันหนึ่ง 3 ทุ่ม นอนกลางวันกลางคืนมั่วไปหมด ร่างกายจะสับสนมากเลย แล้วประสิทธิภาพการทำงานจะไม่มี ระบบในร่างกายจะรวน ส่งผลต่อสุขภาพต่างๆ ด้วย

       เพราะฉะนั้น ให้รู้ความจริงว่า ร่างกายของเราเอง เซลแต่ละเซล อวัยวะแต่ละอย่าง มีนาฬิกาของตัวเองอยู่ ถ้าเราทำทุกอย่างเป็นกิจวัตรลงตัว ระบบต่าง ๆ จะทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สับสนปนเปเนี่ย ร่างกายจะรวน แล้วไม่เป็นผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ต่อสุขภาพร่างกายของเรา

        ถัดมาอีกประการหนึ่งคือ คุณภาพของการนอน คือเราจับเวลา เข้านอน เวลาตื่นให้ลงตัวและให้เพียงพอนะ นั่นคือปริมาณการนอน อันที่ 2 คุณภาพการนอน ถ้านอนแล้วนอนไม่หลับ หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ ยังไงเอ่ย มันก็ใช้เวลาในการนอนได้อย่างไม่มีคุณภาพ งั้นต้องมีคุณภาพของการนอนด้วย คืออารมณ์เราต้องสบายและก็หลับก็สนิท ตื่นเช้ามาแล้วสดชื่น
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
ตอนที่ 11

บทความให้กำลังใจ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ 
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
ปัญหาแม้จะใหญ่เท่าช้าง แต่ถ้าเรามองให้เป็นมด ทำใจนิ่งๆ ค่อยๆ แก้ไข อย่างนี้ก็หมดปัญหา


บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
พ่อก็มีหัวใจ ร่างกายพ่อไม่ใช่เครื่องจักร
พ่ออยากจะหยุดพัก แต่กลัวลูกรักจะไม่พอกิน

บทความให้กำลังใจ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ

“ พูดด้วยโทสะเพียงครั้งเดียว แต่อยู่ในใจผู้อื่นตลอดชีวิต “ การพูดโดยใช้อารมณ์ ไม่ใช้สติไตร่ตรองเสียก่อน แม้เพียงครั้งเดียวก็อาจทำลาย ทั้งตนเองและมิตรภาพได้ตลอดไป / ดร.เทียม โชควัฒนา

ประสบการณ์ในชีวิต บางคน เหมือนทำไม่ค่อยดี
ทำไมเขายังดูประสบความสำเร็จ ทั้งที่ความประพฤติไม่ค่อยดี
เพราะบุญเก่าเขายังตามหนุนส่ง
แต่ของเราเองตั้งใจทำดีแต่ยังไม่สำเร็จ
วิบากกรรมในอดีตยังตามมา / ฐานวุฑโฒ ภิกขุ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
ชีวิต คือ การต่อสู้ ลองกันซักตั้งซิ
ชนะ คือกำไร
แพ้ คือประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
กฎแห่งกรรม ครอบคลุมมนุษย์ทุกคนในโลก
ไม่คำนึงว่า ใครจะมีความเชื่ออย่างไร
นับถือศาสนาไหน มีเชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์ใด
เพราะกฎแห่งกรรม เป็นของกลางๆ ของสากล
เหมือนดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว
ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา
ลืมตามองไป เห็นกลมๆ เหมือนๆ กัน / โอวาทหลวงพ่อ

บทความให้กำลังใจ

บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
 บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ

นอนดึกอันตรายกว่าที่คิด ตอนจบ
(บทความจากเพจ www.facebook.com/ThanavuddhoStory)
      พระอาจารย์ : หลายคนพอเรื่องมันเยอะเข้ามาก เกิดอาการโรคนอนไม่หลับ บางทีต้องใช้ยานอนหลับช่วย บางที 1 เม็ด ต่อ ๆ กันมาหนักขึ้น เม็ดหนึ่งไม่อยู่ เป็น 2 เม็ด 3 เม็ดเนี่ย แล้วก็มึน ใช้ยาช่วยยังไงก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ ถามว่าจะแก้ยังไงเอ่ย บอกว่าการทำสมาธิ(Meditation) ช่วยได้ ใจเรานิ่ง ๆ สบาย ๆ เนี่ย ถึงคราวหลับจะหลับสบาย หลับสนิท หลับลึก ตื่นมาเนี่ยสดชื่น ใครเป็นโลกนอนไม่หลับนะ ขอให้สวดมนต์และก็นั่งสมาธิ ให้เป็นประจำสม่ำเสมอ แล้วจังหวะสำคัญคือตอนจะหลับ อาบน้ำอาบท่านั่งสมาธิใจสบาย พอจะนอนปั๊บ ขอให้อย่าคิดอะไร หัวแตะหมอนปั๊บเนี่ย เอาใจนิ่ง ๆ ที่กลางท้อง คลอเคลียใกล้ ๆ ศูนย์กลางกายของเรา

        เพราะมีหลักอยู่ว่า ในช่วงรอยต่อระหว่างความตื่นและความหลับ ใจต้องมาผ่านที่ศูนย์กลางกายตรงนี้ก่อน พอหลับไปแล้ว บางคนก็ยังฝึกสมาธิน้อย อาจจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ ฝันเตลิดไปก็มี บางคนฝึกสมาธิดี ใจก็นิ่งที่ศูนย์กลางกาย อย่างนี้จะหลับลึกและสดชื่น แล้วใครที่ไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม พอจะตื่นปั๊บ โดยอัตโนมัติ จังหวะรอยต่อระหว่างความหลับความตื่น ใจต้องแว๊บที่ศูนย์กลางกายอีก นี้คือกลไกของใจ เป็นวิทยาศาสตร์ทางใจ

         พอเรารู้หลักอย่างนี้แล้วเนี่ย เราจะช่วยให้นอนหลับง่ายทำไงเอ่ย หัวถึงหมอนแล้วจะนอนนะ ใจอย่าไปเตลิดที่อื่น อย่าไปคิดเรื่องอะไร เอาใจมาคลอเคลียใกล้ ๆ ศูนย์กลางกาย ที่กลางท้อง เอาใจหยุดแถวๆ นี้แล้วไม่คิดอะไร ซักพักเดียวเนี่ย ไม่ถึงนาทีก็จะหลับเลย แค่ใจคลอเคลีย อาจจะแค่ 15 วินาที 30 วินาที เราจะรู้สึกสัมผัสได้ว่า เอ๊ะ ลมหายใจเราเริ่มลึกขึ้นนะ เริ่มหายใจลึกขึ้น แบบไม่ต้องไปฝืนมันเลยนะ มันจะเป็นธรรมชาติ พอลึกขึ้นอีก 2-3 ครั้ง หายใจเข้าออก 2-3 ที เท่านั้นเอง หลับไปแล้ว
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ คำคมกำลังใจ
บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
        แต่คนไหนเดี๋ยววันนี้ 4 ทุ่ม พรุ่งนี้ตี หนึ่ง ตีสอง สลับไปสลับมา ร่างกายมันสับสนเนี่ย จะหลับยาก และยิ่งถ้าไปคิดอะไรมากนะ ตาแข็งค้าง ยิ่งพลิกไปพลิกมายิ่งไม่หลับเลย งั้นช่วงกำลังจะหลับนี่สำคัญ สวดมนต์นั่งสมาธิใจสบาย หัวถึงหมอนแล้ว ไม่คิดอะไร เอาใจมาคลอเคลียใกล้ ๆ ศูนย์กลางกาย แล้วทำให้เป็นประจำ สม่ำเสมอ ตรงเวลา เดี๋ยวซักพักหนึ่งก็จะหลับ หลับอย่างสนิทสดชื่น ตื่นมาแจ่มใส นี่ข้อ 2 นะ

       ถัดมาประการที่ 3 คือ บางคนบอกว่า ก็ตั้งใจจะนอนหัวค่ำ แต่เดี๋ยวมันก็จะมีนั่นมามีนี่มา นั่นนิดนี่หน่อย เผลอพักเดียว เอ้า ตีหนึ่งตีสองอีกแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกวันเลย กลายเป็นว่าเรื่องที่ง่ายที่สุดคือการนอนเนี่ยนะ กลับเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ให้เราฝึกเป็นคนที่เด็ดขาด มีวินัยเรื่องเวลา ลองดูคืนนี้เลยก็ได้ว่า สมมติว่าเราตั้งใจนะ จะนอน 4 ทุ่มแล้ว งั้นก่อนนอน ซัก 3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่ง อย่างช้า อาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บ ยังไงให้นั่งสมาธิ สวดมนต์ อะระหัง สัมมา นะโม ตัสสะ ก็ได้ แล้วก็นั่งสมาธิ ใจสบาย แล้วก็นอนเลย อย่างอื่น วางไว้ก่อน บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ ตัดใจเลย ถ้าเป็นปกติบอกว่า มันน่าจะทำนี้อีกซักนิด นั่นอีกซักหน่อย เข้าเน็ตอีกซักหน่อย ไม่เอาเลย ตัดฉับเลย เป็นคนเด็ดให้ขาด คือตั้งใจแล้วทำเลย

        ถ้าคืนนี้ทำได้นะ หลับหัวค่ำได้ มันจะเป็นประหนึ่งว่า เราได้เซทโปรแกรมชีวิตเราเองใหม่แล้ว พอรุ่งขึ้นปั๊บ เอ๊ะ มันก็จะตื่นเช้าได้ เพราะนอนหัวค่ำมันพอ เช้าตื่นมาแล้วสดชื่น เพราะมันเต็มอิ่ม แล้วอะไรที่เราคิดจะทำเมื่อวาน จดไว้ก่อนเลย มาทำวันนี้เลยเนี่ย เราจะพบว่า เราสามารถรีเซทโปรแกรมชีวิตเราเองใหม่ได้ จัดสรรเวลาเราเองใหม่ได้ แล้วเป็นคนที่ควบคุมการนอนตัวเองได้ พอคุมการนอนได้ปั๊บเนี่ย ก็จะคุมการตื่นได้ ก็จะสดชื่นทั้งวัน

โบราณมีโคลงโลกนิติสอนใจไว้ว่า


คนตื่นคืนหนึ่งช้าจริงเจียว
มล้าวิถีโยชน์เดียวดุจร้อย
สงสารหมู่พาลเทียว
ทางเนิ่นนานช้า
เพราะบ่เห็นธรรมน้อย
หนึ่งให้เป็นคุณฯ
       คือ ตื่นช้าแค่หน่อยเดียว รู้สึกว่าวันเดียวทำอะไรไม่ค่อยทัน กระหืดกระหอบตามเขาไปหมดเลย อันนี้ก็ไม่ทัน อันนั้นก็ไม่ทัน พออันนี้กระหืดกระหอบจะเสร็จปั๊บ อ้าว อย่างอื่นมาล้ำหน้าไปอีกแล้ว เขาจึงบอกว่า มล้าวิถีโยชน์เดียวดุจร้อยเลย สงสารหมู่พาลเทียว คือสงสารคนพาล คนพาลคือคนที่ยังโง่ไม่รู้นะ ทางเนิ่นนานช้า คือไปตามทางที่เนิ่นช้า ทางที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะบ่เห็นธรรมน้อยหนึ่งให้เป็นคุณ เพราะไม่รู้หลัก ทำเหมือนเรื่องเล็กๆ เนี่ย แต่ว่าเป็นหนึ่งที่สำคัญมาก แล้วให้คุณประโยชน์กับเราอย่างมหาศาล แต่เราจะตื่นเช้าไม่ตื่นสายได้ มันต้องคุมที่ว่า นอนหัวค่ำไว้ก่อน แล้วนอนให้พอ ตื่นปั๊บ ทุกอย่างทำทัน

        ทำได้อย่างดี รู้สึกว่ามัน success สำเร็จทั้งวันเลย แล้วสำเร็จทั้งสัปดาห์ สำเร็จทั้งเดือน สำเร็จทั้งปี ชีวิตจะมีแต่ความสำเร็จ มีความสุข สุขภาพดี สุขภาพใจก็ดีด้วย แล้วงานการก็ดีทุกอย่าง โดยคุมเวลานอนแล้วก็ดูแลเวลาตื่น ให้มีครบทั้งปริมาณและคุณภาพ จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จในชีวิต
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
กลอนกำลังใจ No.12
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ 
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ
ท้อแท้แล้วจะท้อถอย
ให้เปลี่ยนความท้อแท้...เป็นความท้าทาย
วิธีแก้ไขความท้อแท้ที่ดีที่สุด...ก็คือเลิกคิดถึงมัน / ตะวันธรรม
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ

ความพยายาม ไม่ได้การันตี...ว่าจะไม่พายแพ้
แต่ที่แน่ๆ ความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะ
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ

จงใช้ชีวิตราวกับว่า คุณจะตายในวันพรุ่งนี้
จงเรียนรู้ราวกับว่า คุณจะมีชีวิตอยู่...ตลอดกาล / มหาตมะ คานธี

บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ

เรามิได้จมน้ำเพราะ ตกลงไปในน้ำ
แต่เราจมน้ำเพราะ เราไม่ได้กระเสือกกระสนเลยต่างหาก
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ

บทพิสูจน์ความแกร่ง แห่งเพชรแท้
ความแน่วแน่ที่จะไป...ให้ถึงฝัน
จะย่อท้อหวั่นไหว ทำไมกัน
หวังและวันแห่งเส้นชัย...ไม่ไกลเกิน
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ

กำลังใจดีๆ ให้ตัวเอง ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่า
แม้แต่คนโง่ที่สุดก็ยังฉลาดในบางเรื่อง
และคนฉลาดที่สุด ก็ยังโง่ในหลายเรื่อง
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ

อย่าไปเชื่อเวลาใครบอกคุณว่า “คุณไม่มีวันทำได้”
เขากำลังหลอกให้คุณอยู่กับที่
เพราะเขากลัวจะตามคุณไม่ทัน
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ

ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ทุกก้าวย่าง
จุดเริ่มต้นสู่ปลายทาง ยังไม่เห็น
จงกล้าแกร่งแข็งกร้าว คราวลำเค็ญ
จักได้เห็นปลายทาง ที่กว้างไกล
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ

มีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทราย
คนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่า
ทรายจะแกร่งก็เพราะผ่านกาลเวลา
คนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทน
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ

หนทางยิ่งขรุขระ การไปถึงจุดหมายยิ่งน่าจดจำ / วินทร์ เลียววาริณ
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
กลอนกำลังใจ No.13
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
สามสิ่ง ในชีวิตที่ไม่หวนกลับคือ  เวลา คำพูด และโอกาส
สามสิ่ง  ที่มีคุณค่าต่อชีวิต คือ ความรัก ความสุข และมิตรภาพ
สามสิ่ง  ที่ไม่แน่นอน คือ ความฝัน ความสำเร็จ และโชคชะตา
สามสิ่ง ที่นำไปสู่ความพินาศของคน คือ ความมัวเมา ความเย่อหยิ่งและ ความโกรธ
สามสิ่ง ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างบารมี คือการให้ทาน การรักษาศีล และเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
เอาชนะคนอื่นเป็นหมื่นแสน ก็ไม่แม้นชนะตนคนเดียวเลย / พระธรรมกิตติวงศ์
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
อย่าคิดว่ายังเหลือ “เวลา” อีกเยอะ แล้วค่อยเข้าวัด
ทำบุญทำกุศล เพราะชีวิตคนเรานั้นมันไม่แน่นอน

บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
สิ่งที่อยู่เบื้องหน้า
และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเรา เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับ สิ่งที่อยู่ในตัวเรา
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
ชีวิตจะได้รับบทเรียน ท่ามกลางความทุกข์ยาก
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
ชีวิต มีทั้ง ขึ้น มีทั้ง ลง
ตอนขึ้น อย่าหลง
ตอนลง อย่าท้อ

บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
โบราณว่า ไม้ใหญ่ย่อมเจอขวานคม
คนเด่นต้องมีคนด่า คนมีปัญญาจึงมีคนลองดี
คนทำงานดีจึงมีคนริษยา ปรากฏการณ์เช่นว่านี้ เป็นของธรรมดา
ทำงานดีจนมีคนริษยา ยังดีกว่าทำงานไม่ดี จึงเป็นได้อย่างดีแค่คนที่คอยริษยา / พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
ไม่มีอะไร เป็นไปไม่ได้
ไม่มีอะไร เป็นไปอย่างที่เราคิด/ ตัน ภาสกรนที

บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
6 ย ทำให้ชีวา มีสุข
1.    ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยิ้มให้กับทุกๆ คน
2.    ยินยอม อะไรที่พอยอมได้ ยอมๆ ไป
3.    ยืดหยุ่น ไม่เคร่งในทุกเรื่องจนเกินไป
4.    ยืนหยัด ในความถูกต้องเสมอ
5.    ยกย่อง ยกย่องให้กำลังใจ
6.    เยินยอ เสริมแรงด้วยคำเยินยอ

บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ
ภาพและบทความให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต
มัวแต่มองจ้องผิดคนอื่นเขา
ตัวเราเป็นอย่างไรไม่เคยรู้
จิตคิดเลวอย่างไรไม่เคยดู
เรื่องคนอื่นเที่ยวรู้ไปรอบทิศ
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ
กลอนกำลังใจ No.14

บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ

คนเราไม่วางแผนที่ยาวไกล ความทุกข์ก็จะเกิดในไม่ช้า / ขงจื้อ
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ


ความสำเร็จบางครั้งเหมือนไม้ขีดไฟอาจไม่สำเร็จในความพยายามเพียงครั้งเดียว แต่อย่าเพิ่งท้อไป มันต้องสำเร็จสักครั้ง
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ


คนเราหากไม่ยึดถือสัจจะแล้ว จะสามารถสร้างอนาคตได้อย่างไร / ขงจื้อ
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ


อุปสรรคใดๆ ก็ไม่อาจขัดขวาง บุคคลผู้มีความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมายของตนได้

บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ


ไม่มีใครสมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลาหรอกแม้แต่ตัวเรา
การมองด้านที่ดีงามของผู้อื่นบ้าง
เท่ากับเราเปิดใจรับสิ่งดีงามเข้ามาในใจ
อย่างน้อยก็เป็นการกระทำเชิงบวก ทำแล้วสบายใจ

บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ


3 เรื่องที่น่าเสียใจในชีวิต
1.    พบครูดี แล้วไม่เรียน
2. พบเพื่อนดี แล้วไม่คบ
3.พอโอกาสแล้วไม่คว้าเอาไว้
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ


อย่าเก็บเอาทุก การกระทำ และคำพูด ของคนอื่นมาคิด
เพราะจะทำให้ ความสุข ในการใช้ชีวิตลดลง
บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ
การจะขึ้นที่สูงให้ได้ เหนื่อยน้อยที่สุด
คือ การเดินขึ้นไปกับปัจจุบันโดยไม่นึกถุงยอดเขา

บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ


ผมเป็นคนเดินช้า แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลัง / อับราฮัม ลินคอล์น

บทความให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า “ มีเท่าไหร่”
แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเรา “พอเมื่อไหร่”   
    

2 ความคิดเห็น:

Nichamon Polwichit กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะ
ดีมากๆ

Nichamon Polwichit กล่าวว่า...

การได้กำลังใจดีจากบทความดีๆมีค่ามากค่ะขอบคุณ

แสดงความคิดเห็น

About